Over Quality For Life Foundation

In de eerste periode nadat de stichting in het leven werd geroepen, hebben wij vooral op een ad-hoc manier geholpen waar wij konden.

Waterpompen werden geplaatst in de dorpen waar onze projectleider in India de nood het hoogste zag. Inmiddels gaan wij anders te werk. Zodra er nieuwe project ideeën ontstaan worden die intern besproken en wordt er bepaald of we ermee aan de slag willen. Als dat het geval is, wordt er bepaald wat de prioriteit is van het nieuwe project en welke middelen hiervoor nodig zijn. Op basis van die informatie wordt er bekeken hoe het project gefinancierd kan gaan worden en wie ervoor verantwoordelijk is. Deze informatie wordt samengevoegd in een projectplan. Onze projectmanagers in India gaan vervolgens het project uitvoeren. Hierbij wordt er samengewerkt met lokale arbeiders, leveranciers en partners. Na het afronden van het project wordt er geëvalueerd en blijven wij het project monitoren.

Onze doelgroep

Wij richten onze energie en middelen op de Dalit. De laagste kaste uit India. De Dalit worden ook wel de ‘onaanraakbaren’ genoemd. En ondanks het feit dat er officieel geen kastesysteem meer bestaat in India, hebben deze mensen op dagelijkse basis te maken met de onrechten, moeilijkheden en uitdagingen die nog altijd met dit systeem verbonden zijn. Wij zetten ons in om een einde te maken aan deze sociale ongelijkheid en om hen een kans te geven op een goede toekomst.